Stavitelé domova 3 - Manželství a konflikty

Sešit ze série pro skupinky manželských párů.

Cena: 80 Kč

Neplátce DPH

Do košíku

Popis

Můžete se naučit lépe řešit konflikty a posílit tak vaše manželství!

Některé konflikty v manželství jsou prakticky nevyhnutelné a mohou mít velmi vážné důsledky. Když ale víme, jak je řešit, manželství naopak posilují. Toto studium určené pro malé skupinky má pomoci manželům ještě více se přiblížit k sobě navzájem a k Bohu, ale také se spřátelit s dalšími páry. Společně budete objevovat důležité biblické principy pro manželství, hovořit o úspěších i obtížích, na které narážíte, a rozvíjet vaše manželství.

 

Těchto šest setkání vám pomůže:

 • hlouběji porozumět tomu, jak je pro řešení konfliktu důležité, abychom byli k sobě navzájem otevření a upřímní
 • uplatňovat v praxi láskyplnou konfrontaci způsobem, který posílí vaše manželství
 • lépe pochopit svou zodpovědnost odpouštět, aby mohl konflikt skončit smířením
 • při konfliktu důsledněji používat nadpřirozenou reakci, k níž dává sílu Bůh

 

Sešit obsahuje podklady pro 6 setkání skupinky manželských párů včetně klíčových principů, biblických odkazů, diskusních otázek a malý projektů pro každý manželský pár jednotlivě.


Témata jednotlivých setkání:

 1. Jak rozpoznat konflikt
 2. Průhlednost
 3. Naslouchání
 4. Láskyplná konfrontace
 5. Odpuštění
 6. Požehnání 

Cílem série Stavitelé domova je posílit manželství a rozvíjet vztahy s jinými manželskými páry. Ať už jste manželé dlouho, nebo máte čerstvě po svatbě, studia vám pomohou objevit principy z Bible, které můžete ve svém manželství využít. A není snad lepší způsob, jak manželství budovat, než v přátelském prostředí skupinky dalších manželských párů.
 

Sada Stavitelé domova dále obsahuje sešity:

 1. Jednota v manželství
 2. Manželství a komunikace
 3. Manželství a peníze
 4. Výchova dětí

Nabízíme také sešit s poznámkami pro vedoucí a samostatnou Příručku pro vedoucí.

Formát A5, kroužková vazba, 83 stran, napsali Bob a Janet Hornerovi, pracovníci organizace Campus Crusade for Christ a přednášející na konferencích FamilyLife