Praktický křesťanský život

Pracovní sešit s 18 lekcemi pro křesťanský růst.

Cena: 200 Kč

Neplátce DPH

Do košíku

Popis

Tento materiál je určen křesťanům, kteří si přejí prožívat ve vztahu s Ježíšem větší blízkost a důsledněji tento vztah rozvíjet, a kteří chtějí ve svém životě spoléhat na moc Ducha svatého. Plnost Ducha svatého je odpovědí na otázku, jak žít skutečně křesťanským životem ve společnosti, která se stále více sekularizuje. Věříme, že když budete studovat jednotlivé lekce Praktického křesťanského života a diskkutovat o nich s ostatními členy skupinky, budete stále lépe znát Boha a biblickou pravdu, a to na úrovni osobní zkušenosti. Narozdíl od mnoha biblických studií, která se omezují na výuku biblických znalostí, se totiž Praktický křesťanský život zaměřuje na aplikaci těchto znalostí vedoucí ke změně myšlení, motivací i jednání. Kromě toho jsou znalosti a praktické dovednosti, které získáte, určeny nejen k tomu, abyste je mohli uplatnit ve svém životě, ale také k tomu, abyste je mohli předávat dalším.

Každá lekce Praktického křesťanského života používá čtyři výukové přístupy: učení se biblických veršů, osobní přípravu na setkání, skupinovou diskusi a aplikaci. Všechny čtyři prvky napomáhají tomu, aby se biblické pravdy staly nedílnou součástí vašeho života.

Praktický křesťanský život by vám měl pomoci poznat Boha jako milujícího Otce a začít mu ještě více důvěřovat.

Přehled lekcí:

 1. Jak poznat Boha
 2. Je Bible spolehlivá
 3. Proč je Ježíš jedinečný
 4. Jistota ve vztahu s Bohem
 5. Jak prožívat Boží odpuštění
 6. Život z moci Ducha svatého
 7. Síla ke křesťanskému životu
 8. Čas s Bohem
 9. Životní investice
 10. Hledání vlastní hodnoty
 11. Nová identita v Kristu
 12. Život v plnosti Ducha svatého
 13. Co nám brání žít v plnosti Ducha svatého
 14. Rozhovor s Bohem
 15. Láska bez podmínek
 16. Jak říct poselství o Boží lásce druhým
 17. Potřebujeme společenství
 18. Život ve světle věčnost

Formát A5, tvrdé desky, kroužková vazba, 153 stran