Ježíš (audiokazeta)

Pravdivý příběh člověka, který změnil běh dějin.

Cena: 10 Kč

Neplátce DPH

Do košíku

Popis

Autorem tohoto příběhu je lékař jménem Lukáš, který žil ve stejné době jako Ježíš. Lukáš na základě očitých svědectví pečlivě prostudoval Ježíšův život a vše utřídil a zaznamenal. Jeho vyprávění nyní uslyšíte i vy, abyste si mohli udělat představu o tom, jaké to asi bylo slyšet Ježíše mluvit a vidět, co dělal. Budeme vám vyprávět o jeho zázračném narození. Uslyšíte Ježíšovo učení o Božím království. Lidé na ně reagovali různě - někteří je přijímali s nadšením, jiní se uráželi, ale lhostejný nezůstal nikdo. Dozvíte se o zázracích, ve kterých se projevila Ježíšova moc nad přírodou i nad nečistými duchy. Uslyšíte také, jak Ježíš uzdravil mnoho nemocných a různě postižených lidí a jak přinášel do lidských životů naději a pokoj. A nakonec vás jistě upoutají dramatické okolnosti jeho zatčení, smrti a zmrtvýchvstání. Milióny lidí v minulosti i dnes se rozhodly Ježíše následovat a mohly vydat svědectví o tom, jak Ježíš proměnil jejich životy.

Délka: 90 min.

Účinkují: Jan Šťastný, Pavel Soukup, Ladislav Bene, Jana Drbohlavová, Jana Hermachová, Lukáš Hlavica, Jiří Holý, Michal Jagelka a další.

Režie: Iva Valentová