Zaměřeno na účedníky 2

Bill Bright. Pracovní sešit pro skupinku učednictví.

Cena: 0 Kč

Neplátce DPH

Do košíku

Popis

Malé učednické skupinky představují jeden z nejúčinnějších způsobů, jak pomoci věřícím, aby rostli do dospělosti v Kristu. Modlitby, péče a láska ke každému členu skupinky učedníků přispívá k dynamickému duchovnímu růstu, které lze jinými prostředky dosáhnout jen stěží.

Tento pracovní sešit je druhým dílem ze série "Zaměřeno na..." Je určen pro malé skupinky a obsahuje biblická studia s následujícími tématy:

 1. Prohlubování vztahu s nebeským Otcem
 2. Nový způsob života v Kristu
 3. Křesťanský život a boj
 4. Služba smíření
 5. Rozšiřování okruhu jistot
 6. Svědectví
 7. Biblická strategie duchovního násobení
 8. Naše jednota s Ježíšem Kristem
 9. Modlitba
 10. Jak se vypořádat s pokušením
 11. Poznávání Boží vůle
 12. Stát se křesťanem, který má vliv na svět
 13. Aby měl náš život význam
 14. Učme se studovat Boží slovo
Některá témata obsahují praktické části a vedou účastníky studia k tomu, aby sloužili dalším (ať už sdílením evangelia nebo vedením ve víře).

Formát A5, 70 stran, měkká vazba