Zásady k předávání - sada

Základní principy praktického křesťanského života a služby. Sada devíti sešitů. Napsal Bill Bright.

Cena: 0 Kč

Neplátce DPH

Do košíku

Popis

Když Ježíš pověřil "velkým posláním" jedenáct mužů, s nimiž při své pozemské službě strávil nejvíce času (přikázal jim, aby šli do celého světa, ke všem národům, a získávali učedníky), řekl jim, aby tyto nové učedníky učili všemu, čemu je učil on sám (Matouš 28,12-20). Apoštol Pavel dal později stejný příkaz Timoteovi: "Co jsi ode mne slyšel ... svěř to věrným lidem, kteří budou schopni učit zase jiné." (2. Timoteovi 2,2).

Tyto Zásady k předávání objasňují mnohé základní pravdy, jimž učil Ježíš a jeho učedníci. Jsou to konkrétní myšlenky nebo biblické pravdy, které může jeden člověk v procesu učednictví předat druhému a ten pak dalšímu, jedno duchovní pokolení následujícímu, aniž by došlo k překroucení či změně původního významu.

Každé téma je zpracováno ve 3 - 4 kapitolách, z nichž každá je zakončena několika otázkami k zamyšlení či biblickému studiu. Vhodné zejména pro osobní studium.

Témata jednotlivých sešitů:

  1. Jak získat jistotu, že jsem křesťanem
  2. Jak prožívat Boží lásku a odpuštění
  3. Jak být naplněn Duchem svatým
  4. Jak žít v plnosti Ducha svatého
  5. Jak svědčit v moci Ducha svatého
  6. Jak vysvětlovat lidem evangelium
  7. Jak pomoci naplnit velké poslání
  8. Jak milovat vírou
  9. Jak se modlit

Sešity formátu A5, každý obsahuje 3 - 4 části a má 30 - 40 stran.