10 kroků - 6. Křesťan a Starý zákon

Sešit ze série Deset kroků ke křesťanské dospělosti. Napsal Bill Bright.

Cena: 15 Kč

Neplátce DPH

Do košíku

Popis

Pracovní sešit základů víry vhodný k osobnímu studiu i na biblickou skupinku. Na závěr každé lekce praktická aplikace.

Lekce:
  1. Drama začíná
  2. Od Adama k Abrahamovi
  3. Mojžíš, hod beránka a vyjití z Egypta
  4. Zákon a milost
  5. Záchrana a odpuštění
  6. Elijáš: moc člověka vedeného Duchem
  7. Jeremjáš: osamělý svědek
  8. Stan setkávání a chrám
  9. Opakování

Sešit A5, 66 stran, napsal Bill Bright.